fbpx

Dạy Con Thông Minh

Các cách dạy con thông minh đã được chứng minh

Cách khuyến khích con thực hiện những thói quen tốt.

Ngay sau buổi học đầu tiên của khóa học “Nhà Lãnh Đạo Tương Lai”, các con bắt đầu được giao bài tập “thực hành thói quen tốt mỗi ngày”. Tuy nhiên vì mới bắt đầu nên các con thường sẽ không thể thực hành đầy đủ, hoặc không chịu thực hành! Vậy các phụ huynh phải làm thế nào để động viên, khuyến khích con tiếp tục theo đuổi những thói quen tốt đó ?