fbpx


Vui lòng điền form bên dưới để đăng ký tham dự
Buổi học sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 17/09/2020
Chúng tôi sẽ gửi id zoom cho bạn trước buổi học

Sau khi ấn gửi đi. Các bạn sẽ được mời vào Zalo của nhóm

Xin hãy chọn danh xưng của bạn để chúng tôi tiện xưng hô
Ví dụ: Nguyễn Văn
Tên gọi ngắn của bạn : vd Bình