fbpx

Nếu khách hàng không nhận được email

B1: vào email của mình

B2: Trong ô tìm kiếm: hãy tìm mail [email protected]

B3: Có thể bên dưới sẽ có một dòng chữ: ấn vào chữ xem thư