Hướng dẫn vào học

Đầu tiên các bạn cần vào nhóm zalo để nhận sự hỗ trợ chung của ban tổ chức

Nếu gặp bất cứ vấn đề gì – xin hãy Liên hệ bạn hỗ trợ kỹ thuật:
1-Minh anh -0984623502
2-Dũng-0919319194