fbpx

Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ-Chuẩn

THÔNG BÁO

Các video từ 1.1 ->1.8 là các video dạy chi tiết
Các video từ 2.1->2.8 là các video tóm tắt để các bạn nắm được ý chính và dễ triển khai xuống dưới

Giảng viên

+2 enrolled
Chưa đăng ký
Khóa học hiện chưa được mở bán̶4̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶ -> 2.300.000đ

Khoá học Bao gồm

  • 16 Bài học