fbpx

Kinh nghiệm giảng dạy

Lê Kim Liên – Thạc sĩ Quản lí giáo dục 

Hiện đang là PCT Công ty cổ phần Học viện ICoach

Đối tượng giảng dạy: Cha mẹ và Các con

Các khóa học của chị hướng tới mục đích …..