fbpx


Vui lòng điền form bên dưới để đăng ký tham dự
Chúng tôi sẽ gửi id zoom cho bạn trước buổi học

Sau khi ấn gửi đi. Các bạn sẽ được mời vào Zalo của nhóm

Xin hãy chọn danh xưng của bạn để chúng tôi tiện xưng hô
ví dụ: Bình
Ví dụ: Nguyễn Văn
Ví dụ : Hà Nội. Chúng Tôi sẽ dựa vào đây để gửi đến bạn thông tin các khóa học trong khu vực của bạn