fbpx

TỔNG HỢP THÔNG TIN ICOACH
PHỤC VỤ MARKETING

Thông tin chi tiết các khóa học

Trong file sẽ bao gồm:
 • Loại hình online hay offline
 • Ai là người dạy chính
 • Đối tượng hướng tới
 • Thời lượng học
 • Đặc tính, lợi ích, ý nghĩa của từng khóa học
 • Số lượng học viên trung bình của một lớp để đảm bảo hiệu quả
 • Hình ảnh trong khóa học nếu có ( đang tìm cách tối ưu để xắp xếp phù hợp)
 • Cảm nhận của học viên nếu có
 • Video cảm nhận của học viên nếu có
 • Thư đã từng gửi khách hàng nếu có
 • Giá niêm yết của khóa học